Náš repertoár


Malá skupina

skupiny mladších žáků ( děti ve věku 9 - 14 let)

Pásma zvykoslovná, spojená s lidovým kalendářem:

Pásma inspirovaná prací a školou:

Dramatická pásma:

Tance (párové, figurální, řemeslnické):

Zpracovala: Blanka Petráková

začátek stránky


Velká skupina

skupina odrůstajících adolescentů

Párové tance:

Pásma s dramatickými prvky:

Ženské tance:

Mužské tance:

Zpracoval: Martin Lečbych

začátek stránky


design Martin Lečbych, Optimalizace pro kterýkoli prohlížeč Miroslav Pilát