CD A PUBLIKACE


LIDOVÝ KROJ LUHAČOVICKÉHO ZÁLESÍ

Blanka Petráková

Tato studie o lidovém kroji luhačovického Zálesí je po sedmdesáti letech od vydání monografie Antonína Václavíka Luhačovské Zálesí první souhrnnou prací, která se zabývá historií kroje tohoto regionu. Publikace shrnuje problematiku lidového oděvu na Zálesí, včetně vytýčení hranic regionu, ikonografických dokladů, typologie oděvních součástek, vývoje materiálu, střihu a skladby kroje. Vychází z Václavíkových premis a doplňuje je o nové poznatky. Text doprovází množství fotografií a nákresů. Publikace je jak podkladem k odbornému studiu lidového kroje v okolí Luhačovic, tak základním metodickým materiálem pro folklorní soubory a vesnické skupiny při vytváření krojových rekonstrukcí doposud opomíjeného regionu luhačovické Zálesí.

LÉTO NA ZÁLESÍ

První zvuková nahrávka folklorního souboru a cimbálové muziky Zálesí je členěna do 5 tématických okruhů, které zahrnují hlavní zpěvní příležitosti letního období:

  • Až půjdu na trávu
  • Kravařky
  • Žně
  • Dožatá
  • U muziky

Zazpívali si zde všichni současní členové souboru, od tříletého představitele přípravné skupiny až po nejvytrvalejší členy, tanečníky i muzikanty.

Nahráno v dubnu 2006 v prostorách Lázeňského divadla v Luhačovicích.

SVATBA NA ZÁLESÍ

Druhá zvuková nahrávka vznikla v návaznosti na stejnojmenný pořad, uvedený při příležitosti 40. výročí založení souboru. Milostné a svatební písně nám nedaly spát a nakonec jsme se odhodlali k tématu vrátit, rozšířit je a zaznamenat na CD. Písně jsou shrnuty do 3 bloků:

  • Láska
  • Svatba
  • Manželství

Jejich osu tvoří dialog, rozmlouvání mezi chlapcem a dívkou, vdanými ženami a družicemi, ženáči a manželkami.

Nahráno v dubnu 2007 v prostorách Lázeňského divadla v Luhačovicích.

Spolu s tímto CD vyšla i publikace SVATBA NA LUHAČOVICKÉM ZÁLESÍ autorky Blanky Petrákové, která popisuje podrobněji svatební obřad, jeho průběh v 19. století a pozdější proměny.

Cd i publikace lze zakoupit v Muzeu luhačovického Zálesí, Masarykova 950, Luhačovice (muzeum.luhacovice@seznam.cz).


design Martin Lečbych, Optimalizace pro kterýkoli prohlížeč Miroslav Pilát