Medailon Věry Haluzové


Fotografie Věry Haluzové Zakladatelkou dětského folklorního souboru Malé Zálesí byla paní Věra Haluzová (30. 11. 1924 - 30. 10. 2013), která po více než půl století režírovala celonárodní folklorní přehlídky, účastnila se mezinárodních sympozií nebo setkání pracovníků zabývajících se výchovou dětí a mládeže, byla autorkou mnoha scénických pásem a pořadů, zakladatelkou a čestnou ředitelkou Mezinárodního festivalu dětských folklorních souborů "Písní a tancem" v Luhačovicích a často zasedala v hodnotících komisích dětských přehlídek.

Pro děti z Malého Zálesí připravila překrásné zahraniční zájezdy do Maďarska, Holandska, Švýcarska, Rakouska, Německa, Slovenska, Itálie, Řecka, Litvy, Francie a dalších zemí. Setkání, koncerty a zážitky, které dětem Věra Haluzová zprostředkovala, jsou pro ně nezapomenutelné – celé generace dětí díky nim získaly zcela jiný vztah ke kulturním hodnotám, vzpomínky na cesty, slavnostní pocity a zároveň toleranci a pochopení názorů druhých lidí a národů.

To vše, a hlavně systematickou práci se souborem Malé Zálesí by Věra Haluzová nemohla v minulosti vykonávat bez plné podpory svého manžela Janíčka, který ji i ve vysokém věku vozil osobním autem na všechny zkoušky, instruktáže, jednání, přehlídky a koncerty. Vždy jsme obdivovali jeho trpělivost, lásku k dětem a obrovské pochopení pro práci své ženy. Za jeho pomoc mu patří velké poděkování.

Věra Haluzová byla iniciátorkou a hlavní autorkou I. světového festivalu dětského folkloru. Konal se v roce 1992, v tehdejším Československu, u příležitosti 400. výročí narození učitele národů Jana Amose Komenského. Jedno z festivalových míst bylo i v Luhačovicích a od té doby se zde každoročně koná dětský mezinárodní festival. Věra Haluzová pro něj například v letech 1993 - 1995 autorsky připravila triptych na počest Leoše Janáčka. V roce 1996 věnovala hlavní festivalový pořad osobnosti profesora Antonína Václavíka, rodáka z Pozlovic, které staly také jejím domovem. Hlavní pořad dalšího ročníku nazvala "Co si svážu do uzlíčku". Děti si v něm samy vybíraly vše, co ze starého tisíciletí chtějí přenést do budoucnosti, aby se cítily šťastnými a spokojenými. Co to bylo? Děti si vybraly písničku, píšťalku, hry a hračky, stravu, zvyky a obyčeje, tanec a přátelství.

Luhačovické Zálesí se Věře Haluzové stalo druhým domovem v nejtěžších letech jejího života a tento kraj ji inspiroval k vytvoření mnoha skvělých pořadů. Odhalil jí svoji skrytou krásu, okouzlil ji půvabem své krajiny a ukázal bohatství lidového zvykosloví, z něhož čerpá životní sílu i poznání. Věra Haluzová se vždy snažila o co neúplnější poznání dětského folkoru nejen luhačovického Zálesí, ale pro potřeby festivalových pořadů se velmi dobře seznámila také s folklorem zemí střední Evropy.

Věra Haluzová měla zvláštní dar pozorovat věci, které unikaly zájmu a očím druhých. Uměla vysvětlit své myšlenky, vždy vytvořila příjemnou a nezapomenutelnou atmosféru. Dokázala přiblížit svět hudby, písní a tance dětem tak, aby se jim stal srozumitelný. Všichni si hluboce vážíme těch, kteří dokáží děti nejen mnohému naučit, ale současně jim dát i to nejlepší ze sebe - své nadšení, zápal, schopnost zvládnout dlouhodobé a těžké úkoly a přitom se umět radovat ze života. Vše toto Věra Haluzová dětem dlouhá léta věnovala.

Zpracovala: Marta Pilátová


design Martin Lečbych, Optimalizace pro kterýkoli prohlížeč Miroslav Pilát