Informace o souboru


MALÉ ZÁLESÍ

Občanské sdružení

Obrázek holek z malé skupiny Náš soubor pracuje v současnosti v pěti skupinách rozdělených podle věku. První skupinu tvoří děti ve věku 3-5 let, druhou skupinku děti 5-8 let, navazují školáci 8-15, dále mládež od 15 do 23 let a poslední skupinu tvoří dospělí. Hlavní podíl na financování souboru má město Luhačovice.

V tomto roce (2013) soubor Malé Zálesí oslaví výročí 50 let od svého založení. Za dobu jeho existence se zde vystřídalo několik generací tanečníků a hudebníků. Zakladatelkou souboru je paní Věra Haluzová. Byla také autorkou většiny choreografií a zvykoslovných pásem, které vesměs vycházejí z folklorních tradic regionu luhačovické Zálesí. V současné době jsou vedoucí souboru Eva Dohnalová, Alena Kotišová a Marcela Semelová. Soubor vždy spolupracoval i s externími choreografy a tanečníky (Věra Svobodová, manželé Perůtkovi, manželé Čumpelíkovi, Hana Galetková, Věra Černohorská, Hana Sluštíková a další).

Foto velká skupina Repertoár čerpáme z bohatých tradic místní lidové kultury. Těžištěm souborového repertoáru je taneční a písňový folklór luhačovického Zálesí, dětské hry a především tradiční zvykosloví a výroční obyčeje. Patří sem však také lidové tance a písně z přilehlých regionů (Uherskobrodsko, Valašsko atd.).

Kolektiv souboru bývá spolupořadatelem a hostem mnoha významných kulturních akcí pořádaných městem a lázněmi Luhačovice, účastní se také koncertů, přehlídek, soutěží a festivalů doma (Liptál, Lázně Bělohrad, Klatovy, Strážnice, Praha, Frenštát pod Radhoštěm, Chomutov) i v zahraničí (Holandsko, Řecko, Itálie, Polsko, Slovensko, Francie, Litva, Portugalsko, Turecko, Makedonie…). Mimo to se soubor každoročně podílí na organizaci a provedení Slavnostního zahájení hlavní lázeňské sezóny a Otevírání pramenů v Luhačovicích a je hostitelem Mezinárodního festivalu dětských folklórních souborů Luhačovice Písní a tancem, konaného pravidelně v polovině září. V současné době má soubor kolem 80 členů různých věkových kategorií.

Dětské skupiny

Foto Malí Zálesáčci Těžištěm repertoáru malé skupiny bylo donedávna scénické ztvárnění dětských her, figurální tance a zvykoslovná pásma. Vedoucí dětských skupin je Alena Kotišová, která s dětmi dělá základy párových tanců, ale především hry vycházející z tradic (husopasky, hry na louce, Kravařky, Zabijačka…).


začátek stránky


Mládežnické skupiny

Foto Mladé Zálesí Do těchto skupin chodí děti za základní, střední a vysoké školy. Dělají převážně párové taneční čísla zaměřené na Záleský region. Soustřeďují se na oživení tradic, jako jsou fašanky, vynášení smrtky a vítání jara, stavění a kácení májky a dalších. Vedoucí taneční složky je Marcela Semelová.

začátek stránky


Dospělá skupina

Někteří dnešní členové dospělé skupiny se začali scházet před více jak dvaceti lety v Malém Zálesí pod vedením V. Haluzové. Postupně přibrali do svého kolektivu kolegy z dalších tehdejších středoškolských studentských souborů, kterým se v souboru zalíbilo tak, že pokračují doposud. Její repertoár vychází především z tradic luhačovického Zálesí, zpracovává také párové tance z blízkých, sousedních regionů. Vedoucí taneční složky je Eva Dohnalová.


začátek stránky


Cimbálové muziky

Obrázek s muzikantama

Nedílnou součástí Malého Zálesí je cimbálová muzika. V dnešní době má soubor 2 cimbálové muziky. Dospělá CM Zálesí, vedena Lubošem Marečkem, s primáškou Natálií Marečkovou doprovází převážně dospělou taneční skupinu. Kromě spolupráce s taneční složkou pořádá muzika také samostatné projekty a koncerty.

Před pár lety vznikla na Základní umělecké škole v Luhačovicích dětská cimbálová muzika - nyní již mládežnická, s vedoucím Jaroslavem Šuráněm a primáškou Věrou Kotrsovou. Členové Záleské cimbálové muziky jsou současně členy folklorního souboru a doprovází dětské a mládežnické skupiny.


začátek stránky


Kontakty

Soubor

Malé Zálesí, občanské sdružení
Masarykova 950
763 26 Luhačovice

E-mail: malezalesi@seznam.cz

Muzika

Luboš Mareček - lubos.marecek@seznam.cz
Jaroslav Šuráň - jaroslav.suran@seznam.cz

Taneční skupiny

dětské skupiny - Alena Kotišová alena.kotis@seznam.cz
mládež - Marcela Semelová semelova.m@gmail.com
dospělá skupina - Eva Dohnalová eva.semelova@seznam.cz


začátek stránky


design Martin Lečbych, Optimalizace pro kterýkoli prohlížeč Miroslav Pilát